Podrška

Besplatni telefonski broj

0800 07 07

Kontakt e-mail

[email protected]

Usluga

 • 1. Uspješno sam spojio evotv prijamnik, no ne vidim evotv programe. Što sada?

  a. Da li si na prijamniku pokrenuo pretraživanje programa? Ako nisi, pokreni pretragu prema uputstvima koje si dobio uz korisnički uređaj. 
  b. Pronašao si sve evotv programe, no izborom na njih ne primaš sliku i zvuk, već vidiš poruku poput 'Kodirani program' ili 'Usluga uz plaćanje…'. U tom slučaju pričekaj do 10 minuta na navedenoj poruci te ako se ni tada ne pojavi slika i zvuk - kontaktiraj nas.
  c. Uključio si evotv prijamnik i televizor i imaš plavu sliku (nema slike, sve je plavo ili zeleno) ili stoji poruka 'nema ulaznog signala' (nema video signala). U tom slučaju nije odabran dobar ulaz na tvom TV uređaju. Za pomoć pogledaj pod pitanjem broj 13.

 • 2. Gledam evotv već neko vrijeme, no izgubio se signal i više ne mogu gledati uslugu (ili dolazi do zamrzavanja slike)

  a. Prvo provjeri ispravnost spojeva svih kablova na prijamniku i televizoru (antenskih, HDMI, SCART i naponskih kablova).
  b. Provjeri da li je sve uredu s vanjskom antenom.
  c. Ako koristiš unutarnju antenu, provjeri njezin spoj te da nije premještena na neprikladno mjesto gdje nema prijema.
  d. Ako je sa spojevima sve uredu, potrebno je provjeriti stanje signala na obje frekvencije kojima se emitiraju evotv programi. Provjeru je najlakše izvršiti na evotv programima 99 i 100. Provjeri jačinu i kvalitetu signala (npr. za prijamnik dva puta uzastopce pritisni gumb 'i'(info) na daljinskom upravljaču. Jačina i kvaliteta signala za nesmetan prijem ne smiju varirati, već biti konstantni, iznad 20% na više. Ukoliko je prijem signala nestabilan ili je ispod propisanih vrijednosti, potrebno je prilagoditi poziciju i usmjerenje antene kako bi se ostvario zadovoljavajući i stabilan prijem signala.
  e. Ukoliko gledaš evotv uslugu na obali, možeš iskusiti smetnje talijanskih signala, tim više ako je antena okrenuta u smjeru Italije. Način da se to spriječi ili umanji je uz nabavku kvalitetnih usmjerenih Yagi antena kojima onda treba naći optimalan položaj u kome su smetnje najmanje izražene.

 • 3. Na nekim programima nemam titlove

  a. Pojedini strani programi nemaju hrvatske titlove budući da njihov prijevod nije dostupan od strane nakladnika.
  b. Na pojedinim programima titlovi se pojave odmah, no na nekima kasne. Kod ovih prvih koristi se tzv. Burn-in tehnologija gdje su titlovi već ukomponirani u sliku i zvuk pa se titlovi prikazuju odmah prilikom dolaska slike, dok se kod ovih drugih, titlovi zasebno primaju pa je prilikom okretanja na taj program potrebno desetak sekundi da se učitaju i pojave.
  c. Ako koristiš korisnički uređaj, titlove je moguće uključiti i isključiti korištenjem tipke 'SUB' na daljinskom upravljaču. Ukoliko se radi o sadržaju na kojem su titlovi ukomponirani u sliku, titlove nije moguće isključiti.

 • 4. PIN - roditeljska zaštita

  a. Pojedini programi su zbog svog sadržaja zaštićeni te se otvaraju upisom četveroznamenkastog PIN broja. Osnovni PIN broj je 0000 (četiri nule).
  b. PIN možeš promijeniti na vrijednost koju želiš
  i. Ako koristiš prijamnik procedura promjene PIN-a je slijedeća:
  Za Strong: MENI -> ALATI -> PROMJENA PINA -> POSTAVI PIN
  Unesi Stari Pin - Unesi Novi Pin - Potvrdi PIN
  Za EKT: MENI -> POSTAVKE SUSTAVA -> RODITELJSKA ZAŠTITA -> VAŠA LOZINKA (unijeti PIN) -> NOVA LOZINKA (Unijeti novi PIN) -> POTVRDI LOZINKU.
  ii. Ako koristiš evotv katicu u kombinaciji s televizorom, način promjene PIN-a opisan je u korisničkim uputstvima TV uređaja
  c. Promijenio sam PIN, ali sam ga zaboravio i sad ne mogu otključati programe
  i. U ovom slučaju nazovi našu korisničku službu kako bi napravili reset PIN-a na osnovnu vrijednost.

 • 5. Slika na programu ima crne horizontalne i vertikalne rubove, sužena je

  Na evotv prijamniku kroz menije na daljinskom
  Za Strong: MENU -> POSTAVKE SUSTAVA -> NAMJEŠTANJE IZLAZA -> OMJER STRANICA ZASLONA

  Za EKT: MENU -> POSTAVKE SUSTAVA -> AUDIO POSTAVKE/VIDEO POSTAVKE -> OBLIK SLIKE ili FORMAT. Postoji i tipka na kojoj piše 16:9 na daljinskom od evotv prijamnika s kojom je moguće mijenjati omjer prikaza slike na ekranu.

  *pokušaj naći odgovarajući omjer slike. Postavka bi trebala biti podešena na AUTO.

 • 6. Na ekranu mi se pojavila poruka E017-0 ili E016-0. Što da radim?

  a. E017- Prijamnik još nije aktiviran za gledanje ove usluge…
  1. Ova poruka obično se pojavljuje prilikom prve aktivacije evotv prijamnika i potrebno je da ne mijenjaš program dok se ne pojavi slika (cca. 10 minuta), a ukoliko se slika ne pojavi i nakon pola sata kontaktiraj službu za korisnike.
  2. Poruka će se pojaviti i ako dugo nisi gledao evotv programe cca. 30+ dana. Ako je prošlo više od 30 dana što si koristio prijamnik, molimo kontaktiraj službu za korisnike na broj 0800 7070 za reaktivaciju.

  b. E016- Poštovani, ovo je program koji se plaća ili testni program...
  Ova poruka se pojavljuje :
  1. Nakon poruke E017 i to na svim evotv programima dok je uređaj u procesu prve aktivacije. Potrebno je ostati na poruci cca. 20 min bez prebacivanja na druge programe dok se slika ne pojavi.
  2. Ako nisi pretplaćen na određeni buket programa.
  3. Ako nisi gledao evotv programe duže od 3 dana (potrebno je ostati na evotv programu bez prebacivanja na druge programe cca. 20 min.) Ako se slika ne pojavi i nakon pola sata kontaktiraj službu za korisnike.

 • 7. Da li mogu spojiti jedan korisnički uređaj na više televizora?

  Evotv uslugu moguće je koristiti na jednom prijamniku spojenom na televizor. Ukoliko želiš evotv uslugu na drugom TV-u možeš ugovoriti uslugu "Dodatni evotv uređaj" za 34,99 kn/mj. 

 • 8. Imam pikseliziranu sliku, više slika u slici, razlijevanje boja, ukočenost slike

  a. Provjeriti da li je tako na svim programima (ili na većini programa ) ili samo na pojedinim. Za prvi slučaj provjeriti odgovore pod pitanjem broj 2.
  b. Za drugi slučaj moguće je da je na prijamniku potrebno provjeriti izlaznu rezoluciju. Problem se najčešće pojavljuje kod starijih filmova ako su snimani u niskoj rezoluciji te je potrebno na uređaju podesiti izlaz na višu kvalitetu slike kako bi se smanjilo razlijevanje boja i ukočenost slike.

  1. Za Strong: MENU -> POSTAVKE SUSTAVA -> NAMJEŠTAN JE IZLAZA -> HDMI izlaz. Promjenu rezolucije je također moguće napraviti pritiskom V.F. tipke na daljinskom upravljaču
  2. Za EKT: MENI -> POSTAVKE SUSTAVA -> AUDIO POSTAVKE/VIDEO POSTAVKE -> REZOLUCIJA. Promjenu rezolucije je također moguće napraviti pritiskom V.F. tipke na daljinskom upravljaču

  *Sadržaj niske rezolucije sa upscale-om na višu rezoluciju nije moguće drastično poboljšati.

 • 9. Primam sliku i ton, no nema boje na programima (Uređaj spojen preko SCART kabla)

  Potrebno je provjeriti postavke izlaza korisničkog uređaja:
  1. Za Strong: MENU -> POSTAVKE SUSTAVA -> NAMJEŠTANJE IZLAZA (te podesiti sa CVBS na RGB ili obrnuto)
  2. Za EKT: MENU -> POSTAVKE SUSTAVA -> AUDIO POSTAVKE/VIDEO POSTAVKE -> SCART TV IZLAZ (te podesiti sa CVBS na RGB ili obrnuto)
  *uobičajeno je da je podešeno na RGB, ali nekada je potrebno podesiti na CVBS kako bi se boja vratila)
  3. Ukoliko gore navedeno rješenje nije pomoglo potrebno je provjeriti da li su na SCART kablu sve iglice ispravne/ravne ili je koja iskrivljena te da li je kabel dobro sjeo u utore od TV-a i korisničkog uređaja.

 • 10. Primam sliku, no nemam ton

  a. Potrebno je provjeriti kojim kablom je prijamnik spojen s televizorom – ako je SCART kablom, provjeri da li su na SCART kablu sve iglice ispravne/ravne ili je koja iskrivljena te da li je kabel dobro sjeo u utore od televizora i prijamnika.
  b. Za STRONG - pomoću tipke AUDIO na samom daljinskom upravljaču od evotv prijamnika provjeriti da li su uključeni zvučnici L i R (Left / Right ) ili je LL,RR pa zato nema tona, ili
  c. Provjeriti da nije netko od ukućana na daljinskim upravljačima i od prijamnika i/ili televizora pritisnuo tipku MUTE ili je ton na TV-u smanjen na minimum
  d. Ponoviti ručnu pretragu programa postavljanjem na odgovarajući kanal za njegovu županiju (naravno u koliko su jačina i kvaliteta signala zadovoljavajuće). 

 • 11. Gdje se vidi korisnički broj/broj evotv prijamnika?

  a. Otisnut je na kutiji u kojoj je došao evotv prijamnik
  b. Na prijamniku kroz izbornik pomoću tipki:
  i. Za Strong: MENU -> ALATI -> INFORMACIJE -> KORISNIČKI BROJ
  ii. Za EKT: MENU -> POSTAVKE SUSTAVA -> INFORMACIJE O SUSTAVU -> KORISNIČKI BROJ

 • 12. Ne znam svoje korisničko ime i korisnički PIN

  Korisničko ime i korisnički PIN (različit u odnosu na PIN za roditeljsku zaštitu) možeš naći u dokumentu 'Obavijest o prihvatu zahtjeva za zasnivanjem pretplatničkog odnosa'.

 • 13. Uključio sam TV i imam plavu sliku (nema slike, sve je plavo ili zeleno) ili stoji poruka „nema ulaznog signala (nema video signala)“

  a. Potrebno je na daljinskom od televizora odabrati pravilan izvor slike putem tipke SOURCE, INPUT ili AV (ukoliko ne piše na tipki onda je to kvadrat ili krug sa strijelom u sredini)

  b. Ukoliko koristiš SCART kabel možeš isto preko tipki na daljinskom upravljaču:
  i. Za Strong: AV
  ii. Za EKT: AV
  Na pravom ste izlazu kada vidite sliku i programsku listu.

 • 14. Što su to Free to air kanali?

  Free to air kanali su nacionalni programi koji se mogu pratiti putem obične antene i za koje nije potreban ugovor s teleoperaterom.

Uređaji

 • 1. Prijamnik se gasi nakon nekog vremena

  a. Na prijamniku je uključena funkcija automatsko mirovanje (sleep funkcija) koja nakon definiranog vremena gasi STB uređaj. Potrebno je provjeriti:

  1. Za Strong: MENU -> POSTAVKE SUSTAVA -> AUTOMATSKO MIROVANJE -> aktivacija. Funkcija bi trebala imati vrijednost 'OFF'.
  2. Za EKT: MENU -> POSTAVKE SUSTAVA -> OPĆE POSTAVKE -> AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE -> ISKLJUČENO

  *Bilo koja brojčana vrijednost znači broj sati po isteku kojih će se korisnički uređaj ugasiti

 • 2. Da li mogu snimati programe na USB memoriju ili vanjski hard disk preko STB uređaja

  a. Snimati se mogu samo FTA (Free-To-Air) nacionalni i lokalni programi (npr. HRT1, HRT2, RTL, NOVA, Z1, CMC itd.). Duljina snimanja ograničena je raspoloživim prostorom na mediju pohrane.
  b. Svi evotv programi su zaštićeni autorskim pravima od strane distributera i ne mogu se snimati.

 • 3. Kako mogu snimati programe na USB memoriju ili vanjski hard disk?

  a) Za Strong: Odabrati željeni FTA program tipka Record (crveni kružić)

  Trenutno snimanje
  Prijamnik omogućuje trenutno snimanje FTA programa kojeg gledaš. Jednostavno pritisni tipku s crvenim krugom da bi počeo snimati. Da bi unijeo trajanje snimanja, ponovno pritisni crvenu tipku. Koristi tipke 0~9 za unos vremena snimanja. Za snimku koja traje 45 min, jednostavno unesi 45 i pritisnite OK ili za 1h 30 min, samo unesi 130 i pritisni OK.

  Prije početaka snimanja potrebno je podesiti vrijeme trajanje snimanja: MENU -> SNIMANJE -> POSTAVKE SNIMANJA (Podesiti vrijeme trajanje snimanja). Ukoliko je vrijeme snimanja podešeno na „OFF“, neće biti moguće dodatno namjestiti vrijeme snimanja ponovnim pritiskom RECORD tipke.

  Tijekom snimanja u gornjem lijevom kutu ekrana pojavi se traka koja prikazuje vremenski tijek snimanja. Da bi otvorio informacije o snimanju, pritisni (i) na daljinskom. Da bi zaustavio snimanje, pritisni tipku STOP (bijeli kvadratić)

  *Molimo priključi USB uređaj formatiran na FAT32 s dovoljno slobodnog prostora prije nego što počneš snimati. Za snimanje HD programa preporučujemo upotrebu vrlo brzih uređaja.

 • 4. Snimanje preko EPG-a

  a. Odaberi FTA program koji želiš snimati te pritisni tipku EPG na daljinskom evotv-a
  Odabrati FTA TV Program -> EPG -> OK -> Podesiti parametre (vrijeme početka i kraja snimanje) i kod Načina odabrati opciju Zapis  -> OK -> EXIT
  *tokom snimanja mogu se gledati samo programi koji su na istom MUX-u. npr. ukoliko snimate HTV1 možete za to vrijeme gledati samo HTV2,RTL i NOVA TV, ukoliko snimate HTV 3 možete gledati samo HTV 4, RTL 2 i Doma TV

  b. Svi evotv programi se ne mogu snimati

  Za EKT: Odabrati željeni FTA program -> tipka R za trenutno snimanje ili Rx2 pa podesite vrijeme duljine snimanja.

 • 5. Trenutno snimanje

  Prijamnik omogućuje trenutno snimanje FTA programa koje gledate. Jednostavno pritisni tipku R da bi počeli snimati. Nakon toga treba podesiti potrebne parametre. Da bi otvorio informacije o snimanju, pritisni i. Da bi zaustavio snimanje, pritisni tipku STOP (bijeli kvadrat).

 • 6. Snimanje preko EPG-a

  a. Odaberi FTA program koji želiš snimati te pritisnite tipku EPG na daljinskom
  evotv-a
  Odabrati FTA TV Program -> EPG -> OK -> Crvena tipka -> EXIT
  *tokom snimanja mogu se gledati samo programi koji su na istom MUX-u. npr. ukoliko snimaš HTV1 možeš za to vrijeme gledati samo HTV2,RTL i NOVA TV, ukoliko snimaš HTV 3 možeš gledati samo HTV 4, RTL 2 i Doma TV

  b. Svi evotv programi se ne mogu snimati

 • 7. Ne mogu gledati/slušati sadržaj sa USB memoriju ili vanjskog hard diska

  Prijamnik podržava reprodukciju određenih formata slika, audio i video sadržaja s vanjskog memorijskog prostora koji mora biti formatiran u FAT 32 formatu.

 • 8. Podesio bih programe po željenom rasporedu

  Za Strong :
  Prvo je potrebno promijeniti način sortiranja programa
  MENU -> ORGANIZATOR PROGRAMA -> SORTIRANJE PROGRAMA – podesiti na bilo što osim LCN (ABC, Frekvencija) -> EXIT
  Zatim u organizatoru programa podešavaš raspored po svojoj želji
  MENU-> ORGANIZATOR PROGRAMA -> pin 0000 (ukoliko ga nisi promijenio) -> pritisnuti crvenu tipku na daljinskom (V.F) te pomoću gornja i donja strjelica podesiti novu poziciju programa i pritisnuti ok po završetku.

  Za EKT : MENU -> UREĐIVANJE PROGRAMA -> POPIS PROGRAMA -> OK
  Pritiskom na (strelice lijevo ili desno) možeš odabrati koji popis programa želiš uređivati (TV ili Radio). Pritiskom na Plavu tipku (uređivanje) možeš odabrani program postaviti na novo mjesto unutar listu programa pomoću plave (pomakni gore) odnosno žute (pomakni dolje) tipke.
  *Uređaj je tvornički podešen da sortira Programe prema LCN-u to i redoslijed sortiranja se mogu izmijeniti kroz postavke.
  MENU -> POSTAVKE SUSTAVA -> SORTIRANJE PROGRAMA -> PO FREKVENCIJI
  MENU -> POSTAVKE SUSTAVA -> SORTIRANJE PROGRAMA -> REDOSLJED SORTIRANJA

 • 9. Da li moj televizor podržava evotv modul (CA modul)?

  a. Evotv uslugu moguće je gledati korištenjem evotv modula na TV-u ako isti zadovoljava DVB-T2 standard odašiljanja sadržaja i ako posjeduje CA utor verzije 1.3+ na više, za umetanje evotv modula.
  b. TV uređaji s DVB-T2 i CA utorom v1.3+ nisu apsolutna garancija da će tvoj TV podržati rad s evotv modulom, zbog različitih implementacija standarda od strane proizvođača TV-a. Samo TV uređaji koji su testirani od strane našeg tehničkog tima sigurno omogućavaju gledanje evotv usluge. Listu testiranih uređaja možeš naći ovdje.

 • 10. Zašto ne vidim evotv uslugu, a ukopčao sam evotv modul (CAM) u svoj televizor?

  Potrebno je provjeriti

  - Da li si pravilno umetnuo modul? Ako jesi, da li si:
  o Po završetku sinkronizacije modula i TV prijamnika dobio sljedeću poruku: 'The module is reserverd for CI+ use only'. U tom slučaju tvoj TV prijamnik nije kompatibilan s evotv modulom.
    Potrebno je provjeriti da li postoji Softverska nadogradnja za tvoj televizor koja će omogućiti ovu funkcionalnost
  o Po završetku sinkronizacije modula i televizora da li ste dobili E017-0 ili E016-0
     Uređaj još nije aktiviran. Pričekaj cca 20 minuta na evotv info programu da se usluga aktivira i pojavi slika. Ako se nakon 30 minuta usluga ne aktivira, kontaktiraj nas
  - Da li si odabrao izvor slike Antene ili Zrak (ovisno o modelu TV uređaja)?
  o Ako si na dobrom izvoru provjeri na programskoj listi dali je TV prijamnik pronašao evotv programe.
     Ako nije provjeri ispravnost i položaj antenskog sustav te ponovi automatsku pretragu programa
  - Da li tvoj TV prijamnik podržava DVB-T2?
  o Ovu informaciju možeš provjeriti u uputstvima od televizora. Ako tamo stoji da TV podržava DVB-T2 samo za nordijske zemlje, tada vratiti TV na tvorničke postavke i kod postavljanja odabrati državu korištenja s Nordijskog područja, te po završetku postavljanja ponovi automatsku pretragu.

 • 11. Prekinuo sam nadogradnju softvera pa mi korisnički uređaj ne radi. Što sad?
  • a. Imam ispisanu poruku kraj Error CODE:

  i. Na USB stick snimi najnoviju nadogradnju uređaja koju možeš preuzeti ovdje.
  ii. Nakon toga isključi uređaj iz struje, ponovno uključi i ponovi postupak nadogradnje
  iii. Ako nakon točke ''ii'' ponovno imaš ispisanu poruku kraj Error CODE, molimo da uputiš uređaj na servis

  • b. Ne mogu ponovno pokrenuti nadogradnju

  i. Vrati uređaj na tvorničke postavke
  ii. Ne postavljaj uređaj već preko tipke Menu dođi u menu STB uređaj te preko Alati -> USB nadogradnja ponovite proceduru nadogradnje

  • c. Uređaj se konstantno resetira

  i. U ovom slučaju morate uređaj uputiti na servis
  KADA SE JEDNOM POKRENE NADOGRADNJA KORISNIČKOG UREĐAJA ISTU NIKAKO NEMOJTE PREKIDATI DOK SE UREĐAJ PONOVNO NE UKLJUČI NA evotv info PROGRAM. U SUPROTNOME MOŽE DOĆI DO OŠTEĆENJA UREĐAJA.

 • 12. Stavio bih programe u favorit grupe/Uklonio bih program iz favorit grupe

  Za Strong : MENU -> ORGANIZATOR PROGRAMA -> UNIJETI PIN -> OK -> TIPKA FAV
  Da bi dodali kanal na popis omiljenih kanala, koristite tipke (Gornja i Donja Strelica) za odabir kanala, a onda pritisni tipku FAV. Pojavit će se izbor skupine omiljenih kanala. Odaberi skupinu u koju želiš dodati kanal pomoću tipki (Gornja i Donja Strelica) i pritisnite OK. Odabrani kanal bit će označen simbolom srca. Isti kanal također možeš dodati i u drugu skupinu omiljenih kanala. Da biste to napravili, pritisnite OK kod te skupine. Kad si dodao kanal u skupinu/e, pritisni EXIT da bi se vratio na popis kanala. Isti postupak ponovi za dodavanje drugih kanala u skupine favorita.

  Kanal također možeš ukloniti iz grupe omiljenih kanala ponovnim pritiskom na tipku FAV i odabirom skupine u koju kanal spada. Zatim pritisni tipku OK da bi uklonio simbol i kanal će biti uklonjen iz te/tih skupine/a omiljenih kanala.


  Za EKT: MENU -> UREĐIVANJE PROGRAMA -> POPIS PROGRAMA -> OK -> CRVENA TIPKA (Dodaj u listu omiljenih programa)
  Da bi dodao kanal na popis omiljenih kanala, koristi tipke (Gornja i Donja Strelica) za odabir kanala, a onda pritisni Crvenu tipku. Pojavit će se izbor skupine omiljenih kanala. Odaberi skupinu u koju želiš dodati kanal pomoću tipki (Gornja i Donja Strelica) i pritisni OK. Odabrani kanal bit će označen simbolom srca. Isti kanal također možeš dodati i u drugu skupinu omiljenih kanala. Da bi to napravio, pritisni OK kod te skupine. Kad si dodao kanal u skupinu/e, pritisni EXIT da bi se vratio na popis kanala. Isti postupak ponovi za dodavanje drugih kanala u skupine favorita.
  Kanal također možeš ukloniti iz grupe omiljenih kanala ponovnim pritiskom na crvenu tipku i odabirom skupine u koju kanal spada. Zatim pritisni tipku OK da bi uklonio simbol i kanal će biti uklonjen iz te/tih skupine/a omiljenih kanala.

Plaćanja i uvjeti korištenja

 • 1. Privremeno isključenje i ponovno uključenje

  a. Za slučaj da si platio dugovanja zbog kojih ti je usluga bila privremeno isključena, usluga će automatski biti ponovno uključena i to nakon što uplaćena sredstva sjednu na račun HT Produkcije d.o.o. te budu računovodstveno proknjižena. Taj proces može najkraće trajati jedan dan, a najdulje i do 5 dana jer se proknjižena ne rade vikendom i praznicima.

 • 2. Što nakon trajnog isključenja?

  a. Za slučaj da ti je usluga trajno isključena, istu možeš ponovno ugovoriti, no samo po podmirenju svih dotada nastalih dugova.

 • 3. Kako se računaju zatezne kamate?

  a. Zatezne kamate se naplaćuju za svaku uplatu računa nakon dospijeća plaćanja i obračunavaju se po danu. Na posljednjem računu uračunate su kamate za sve dosadašnje račune koji su plaćeni nakon dospijeća plaćanja navedenog na računu. 

 • 4. Kako promijeniti adresu za dostavu računa?

  Promjena adrese za dostavu računa, kontakt podaci (tipa tel i e-mail) se mogu obaviti pozivom ili e-mail-om prema kontaktnom centru, uz verifikaciju korisnika (korisnički PIN).

Evotv prijamnik

 • Što je evotv prijamnik?

  Evotv prijamnik je digitalni HD prijamnik koji je potreban za primanje evotv programa. Uz primanje evotv programa ovaj prijamnik prima i sve free-to-air programe dostupne u tvojoj digitalnoj regiji. 

 • Zašto ne mogu gledati evotv na postojećem prijamniku?

  Za razliku od običnih prijamnika dostupnih na tržištu, evotv prijamnik može primati novu generaciju digitalnog signala - DVB-T2, te ima mogućnost otključavanja kodiranih programa. Evotv prijamnik ujedno zamjenjuje funkciju starog DVB-T prijamnika te nudi mnogo dodatnih mogućnosti.

 • Što mi sve omogućuje evotv prijamnik?

  Prijamnik je u prenosiv i omogućuje gledanje evotv-a i svih free-to-air programa, pregled programa i raspored emitiranja do 7 dana unaprijed, roditeljsku zaštitu, mogućnost prikaza sadržaja u visokoj razlučivosti i pregled sadržaja s vanjskih USB uređaja. 

 • Podržava li prijamnik snimanje?

  Da, moguće je u prijamnik priključiti USB uređaj i na njega snimati sadržaj programa koji to dozvoljavaju (trenutno su to svi nacionalni i regionalni programi). Sadržaj je moguće snimati pritiskom tipke s crvenom točkicom na evotv daljinskom upravljaču.

 • Što mi je sve potrebno za instalaciju?

  Za uređaj Strong 8526 potreban je HDMI ili SCART kabel i antenski kabel (kablovi nisu isporučeni).
  Za uređaj Strong 8527 potreban je HDMI ili RCA adapter i antenski kabel (kablovi nisu isporučeni).

 • Kako spojiti prijamnik?

  Uređaj Strong 8526:
  Spajanje uređaja vrši se pomoću HDMI kabela (HDMI preporučeno zbog bolje kvalitete) ili alternativno SCART kabelom. Uz to potrebno je priključiti antenski kabel u uređaj, umjesto u TV prijamnik. Ukoliko imaš priključen dodatni vanjski prijamnik isti treba odstraniti i na prethodno navedeni način priključiti novi.

  NAPOMENA: Sa korisničkim uređajem NISU isporučeni kablovi za spajanje uređaja sa televizorom (HDMI, SCART, RCA, Mini AV 3RCA).

  Uređaj Strong 8527:
  Spajanje uređaja vrši se pomoću HDMI kabela (HDMI preporučeno zbog bolje kvalitete) ili alternativno RCA adapterom. Uz to potrebno je priključiti antenski kabel u uređaj, umjesto u TV prijamnik. Ukoliko imaš priključen dodatni vanjski prijamnik isti treba odstraniti i na prethodno navedeni način priključiti novi.

  NAPOMENA: Sa korisničkim uređajem NISU isporučeni kablovi za spajanje uređaja sa televizorom (HDMI, SCART, RCA, Mini AV 3RCA).

 • Što ako ne znam instalirati prijamnik?

  Možeš kontaktirati službu za korisnike na 0800 0707, koja je dostupna svaki dan od 7-24 sata.

 • Da li moram svaki puta kada ugasim TV ugasiti i evotv prijamnik?

  Ne, uređaj može ostati upaljen iako je televizor ugašen.

Evotv modul

 • Što je evotv modul?

  Evotv modul (CA modul; modul za uvjetovani pristup) je modul koji omogućuje prijem evotv programa bez dodatnog prijamnika i daljinskog upravljača.

 • Da li televizor mora imati posebne funkcionalnosti za korištenje modula?

  Da, televizor mora imati CI+v1.3 (common interface plus) utor s mogućnosti prijema DVB-T2 signala (DVB-T2 tuner).

 • Koja je razlika između evotv prijamnika i evotv modula?

  Evotv prijamnik je HD prijamnik nove generacije s kojim uz primanje evotv programa, možeš primati i sve dostupne free-to-air programe (HRT, Nova, RTL). Za postojeći korisnički uređaj potreban ti je dodatan daljinski upravljač, mjesto za set-top-box te dodatni kablovi za spajanje uređaja sa televizorom. Za evotv modul (CA modul) nisu potrebni dodatni kablovi, daljinski upravljač, ni set-top-box, potreban je samo modul koji umetneš u utor na stražnjoj strani televizora i evotv je spreman za gledanje.

 • Postoji li roditeljska zaštita na evotv modul?

  Na evotv modulu postoji roditeljska zaštita (parental control) uključena po tvorničkim postavkama, no potrebno je podesiti postavke roditeljske zaštite na televizoru. Sadržaj koji se emitira na evotv-u zaštićen je sigurnosnim četveroznamenkastim PIN-om. Kako bi pristupio zaštićenom sadržaju, unesi PIN i bit će dostupan za gledanje.

 • Kako uključiti roditeljsku zaštitu na televizoru ukoliko je nema na evotv modul?

  Zaštita postoji na evotv modul, no ukoliko se ne prikazuje potrebno je podesite postavke televizora.

Hbo Go

 • 1. Što je HBO GO?

  HBO GO je internetska usluga videa na zahtjev koja ti omogućava gledanje hit filmova, serija i ekskluzivnog sadržaja na tvom računalu, tabletu, smart telefonu ili novim modelima Smart TV-a. Zbog konzumacije podatkovnog prometa prilikom gledanja video sadržaja na internetu, obavezno provjeri kod svog davatelja internet usluga imaš li uključen neograničen promet i možeš li provjeriti količinu prometa koju ti gledanje video sadržaja generira.

 • 2. Što je potrebno za korištenje usluge HBO GO?

  Usluga je dostupna svim korisnicima evotv-a koji imaju pristup internetu te su korisnici HBO i Cinemax buketa. Možeš autorizirati do 4 uređaja s uslugom HBO GO (računalo, smart telefon, tablet, Smart TV) na jednom HBO GO računu.

 • 3. Mogu li imati HBO GO bez pretplate na HBO buket?

  Ne, da bi imao/la HBO GO uslugu potrebno je ugovoriti i HBO buket, a ukoliko si korisnik evobon ponude, HBO GO je uključen uz evobon s HBO uslugom. HBO GO je uključen svim korisnicima HBO buketa i ne plaća se dodatno.

 • 4. Kako se registrirati na HBO GO?

  Svaki postojeći korisnik HBO buketa na stranici www.hbogo.hr upisuje u polje Aktivacijska šifra „šifru pretplatnika“ koja je vidljiva na računu ili „šifru za vanjske sustave“ koju je dobio na Zahtjevu za pretplatnički odnos ili na Obavijesti o prihvatu usluge. Ako si korisnik evobon usluge, svoju aktivacijsku šifru možeš potražiti ukoliko se registriraš na moj.evotv.hr ili ako ne znaš ili nisi siguran/na koje podatke trebaš unijeti, molimo kontaktiraj Službu za korisnike na broj telefona 0800 0707.

 • 5. Koraci za registraciju na HBO GO.hr aplikaciju:

  Na računalu ili mobilnom uređaju posjeti stranicu www.hbogo..hr
  Klikni na gumb „Prijava“ u gornjem desnom kutu
  Da bi mogao koristiti HBO GO slijedeći korak je da se registriraš; učini to klikom na gumb „Registracija“
  Odaberi operatora „evotv“ iz liste operatora koja je ponuđena
  Nakon toga upiši svoju šifru pretplatnika ili šifru za vanjske sustave u polje „Aktivacijska šifra“ te potom klikni „Dalje“
  Upiši svoju e-mail adresu i lozinku kojom ćeš se prijavljivati na HBO GO aplikaciju te upiši i ostale tražene podatke
  Prihvati uvjete korištenja te klikni na gumb „Registracija“
  Unesi „Ime svog uređaja“ i kliknite „Spremi“
  Uživaj u velikom izboru najgledanijih filmova i serija HBO sadržaja

  NAPOMENA:
  Ako prilikom registracije na HBO GO dođeš na provjeru kompatibilnosti, slijedi upute i po potrebi instaliraj Silverlight dodatak za internet preglednik (www.silverlight.net) radi omogućavanja pristupa usluzi. U slučaju eventualnih poteškoća pri registraciji nazovi Službu za korisnike na broj telefona 0800 0707.

 • 6. Koji se Internet preglednik koristi za instalaciju HBO GO aplikacije na računalu?

  • Google Chrome
  • Mozzila Firefox
  • Opera
  • Apple Safari

 • 7. Ne mogu se prijaviti ni registrirati na HBO GO aplikaciju sa računala, što trebam napraviti?

  Molimo da pokušaš koristiti drugi Internet preglednik; Mozilla Firefox 3.0. (ili noviji) ili Google Chrome 12.0. (ili noviji).

 • 8. Što ako sam zaboravio svoje korisničko ime i/ili lozinku?

  Ako si zaboravio/la svoju lozinku ili korisničko ime klikni na „Prijava“ te zatim odaberi svog operatora i u nastavku slijedi upute za vraćanje lozinke. HBO GO nema pristup podacima tvojeg korisničkog računa, pa te molimo da u slučaju zaboravljenog korisničkog imena i/ili lozinke se obratiš izravno Službi za korisnike na broj telefona 0800 0707.

 • 9. Može li se istovremeno gledati HBO GO sadržaj na više uređaja istovremeno?

  Da, može se istovremeno gledati HBO GO sadržaj na dva različita uređaja. 

 • 10. Kako se može autorizirati novi uređaj?

  Kada želiš koristiti HBO GO na novom uređaju (tabletu/računalu) moraš se prijaviti na HBO GO s tog uređaja kako bi ga autorizirao. Ukoliko si dosegnuo limit broja uređaja na svom korisničkom računu (max. 4 uređaja) prvo trebaš izbrisati autorizaciju jednom od postojećih uređaja. Tijekom jednog mjeseca možeš napraviti najviše 5 promjena uređaja (5 autorizacija).

 • 11. Kako izbrisati autorizaciju na jednom od uređaja?

  Unutar HBO GO aplikacije izaberi opciju „Upravljanje uređajima“ te tamo možeš uređaje deautorizirati, preimenovati ili dodavati.

 • 12. Koga mogu kontaktirati ukoliko usluga ne radi ili se javljaju poteškoće?

  U slučaju bilo kakvih poteškoća molimo te da kontaktiraš Službu za korisnike na broj 0800 0707 koji će pokušati riješiti problem u najkraćem mogućem roku

 • 13. Kako preuzeti HBO GO aplikaciju na mobilnom uređaju?

  Da bi koristio HBO GO na mobilnim uređajima sa Android i IOS platformama, trebaš preuzeti HBO GO aplikaciju na App Store ili Google play Marketu te slijediti upute za preuzimanje aplikacije. Nakon što se prvi put prijaviš na HBO GO s uređajima koji imaju Android ili IOS platformu, oni će automatski postati autorizirani za uslugu HBO GO.

  *Na mobitelima, tabletima i televizorima HBO GO, dakle, funkcionira pomoću istoimene (besplatne) aplikacije, a na računalima se pokreće jednostavnim otvaranjem internetskog preglednika i odlaskom na stranicu www.hbogo.hr.

  HBO GO aplikaciju za Smartphone ili Tablet uređaj možeš preuzeti na:

   

 • 14. Imam Android pametni telefon i poteškoće prilikom prijave na HBO GO, što dalje?

  Neki operatori ne podržavaju prijavu na HBO GO aplikaciju na pametnim telefonima koji imaju Android 2.1. Molimo te da provjeriš verziju Android OS-a na tvom pametnom telefonu i/ili izvrši nadogradnju na verziju 2.2. ili noviju.

 • 15. Kako koristiti i autorizirati HBO GO na Smart tv uređaju?

  Da bi koristio/la HBO GO aplikaciju na svom Smart TV uređaju prvo trebaš preuzeti HBO GO aplikaciju s trgovine aplikacija, nakon preuzimanja, aplikaciju trebaš pokrenuti i zatim unijeti TV PIN broj.

 • 16. Gdje mogu pronaći svoj TV PIN broj?

  TV PIN broj možeš pronaći u postavkama svog profila na HBO GO aplikaciji na računalu, smart telefonu ili tabletu. Nakon uspješne prijave s TV PIN-om moći ćeš pristupiti svim HBO GO sadržajima na svom televizoru.

 • 17. Na kojim Smart tv uređajima je podržana HBO GO aplikacija?

  HBO GO aplikacija je trenutno dostupna samo na LG i Samsung Smart TV uređajima.

 • 18. Koristim evobon uslugu kako mogu gledati HBO GO?

  TV PIN broj možeš pronaći u postavkama svog profila na HBO GO aplikaciji na računalu, smart telefonu ili tabletu. Nakon uspješne prijave s TV PIN-om moći ćeš pristupiti svim HBO GO sadržajima na svom televizoru.

Uspješno si se prijavio/la na newsletter

Unesi valjanu email adresu.