Podrška

Besplatni telefonski broj

0800 07 07

Izjava o zaštiti podataka

Ova Izjava o privatnosti („Izjava“) sadrži detaljan opis načina na koji HT produkcija d.o.o postupa s Vašim osobnim podacima ("Osobni podaci") te je bitna za zaštitu Vaše privatnosti. Iz tog razloga Vas molimo da je pažljivo pročitate.

Voditelj obrade podataka. Voditelj obrade podataka je HT produkcija d.o.o, sa sjedištem u Zagrebu, Vrbani 4, 10000 Zagreb, upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod OIB-om 35196605159 (dalje u tekstu „HTP“).

Službenik za zaštitu podataka. HTP je u Vašem interesu imenovao Službenika za zaštitu podataka. Za sva pitanja vezana s obradom osobnih podataka kao i ostvarivanjem Vaših prava na zaštitu osobnih podataka, slobodno se obratite Službeniku za zaštitu podataka kojega možete kontaktirati putem e-mail adrese [email protected]

Kada se primjenjuje Izjava o korištenju i zaštiti osobnih podataka? Ova Izjava odnosi se na osobne podatke koje Vi kao korisnik dajete Voditelju obrade podataka (HTP) ili koji su izvedeni iz osobnih podataka.

Zašto Korisnik mora dati svoje osobne podatke? Obrađivanje određenih osobnih podataka je nužno u svrhu sklapanja i ispunjenja pretplatničkog ugovora o pružanju evotv usluge (sukladno Općim uvjetima evotv usluge), kako bi ispunili naše zakonske obveze, odnosno na osnovi našeg legitimnog interesa. Osim toga, Vaši podaci su nam potrebni i prilikom registracije na Web shop EvoTV-a. Pritom vodimo računa da nikad ne prikupljamo osobne podatke koji nam nisu nužni za ispunjenje gore navedenih svrha.

U kojim slučajevima Korisnik može dati svoje osobne podatke? U ostalim slučajevima obrade osobnih podataka, a pritom osobito mislimo na marketinške svrhe, tražit će se izričiti pristanak Korisnika za obradu osobnih podataka posredstvom odgovarajućih privola. Davanje bilo kakvog pristanka i pružanje bilo kakvih osobnih podataka od strane Korisnika je u tom slučaju potpuno dobrovoljno; općenito nema štetnih učinaka po Korisnika ako odluči da ne pruži svoje osobne podatke u tu svrhu. Svoju privolu možete u svakom trenutku povući i HTP će brisati Vaše podatke koje ste pružili u tu svrhu.

Koje osobne podatke prikupljamo i obrađujemo? Prikupljamo i obrađujemo podatke koji su nužni za sklapanje i ispunjenje pretplatničkog ugovora, a uključuju najmanje sljedeće osobne podatke: ime, prezime, adresa prebivališta, kontakt podaci (broj mobitela i/ili telefona), OIB, adresa elektroničke pošte, podaci o datumu rođenja te podaci o identifikacijskoj ispravi (mjesto i datum izdavanja). Osim navedenih, postoji mogućnost prikupljanja dodatnih podataka koji bi bili traženi zbog ispunjenja zakonskih obveza i/ili legitimnih interesa.

Trajanje obrade osobnih podataka. HTP obrađuje i koristi osobne podatke Korisnika na način dopušten zakonom ili u skladu sa korisnikovim privolom, stoga ćemo pohraniti i obrađivati osobne podatke Korisnika:

Dokle god je to potrebno za ispunjavanje svrhe, odnosno dokle god HTP-u to nalažu važeći propisi;

sve dok Korisnik nije s pozitivnim ishodom iskoristio svoje pravo na brisanje ili ograničenje obrade osobnih podataka), ili

dok Korisnik ne povuče privolu.

Međutim, ako HTP važeći zakonski propisi obvezuju na zadržavanje osobnih podataka korisnika ili gdje su osobni podaci korisnika potrebni HTP-u radi utvrđivanja ili obrane od pravnih zahtjeva, HTP će zadržati osobne podatke korisnika do kraja relevantnog razdoblja čuvanja ili dok ne prestanu valjani razlozi potraživanja podataka.

Tko ima pristup osobnim podacima? Sukladno gore navedenim svrhama obrade, HTP osigurava da se osobnim podacima pristupa kontrolirano i u cilju ispunjenja svrhe. Za ispunjenje pretplatničkog ugovora i zakonskih obveza, pristup podacima mogu imati sljedeće osobe: za to određeni i ovlašteni djelatnici HTP-a, te kao izvršitelji obrade partneri HTP-a (točan popis tih trgovačkih društava pronađite na našoj web stranici www.evotv.hr. Svim navedenim osobama se pristup osobnim podacima daje samo uz važeće ovlaštenje i ugovorni odnos s HTP-om kao i uz upute i pravila vezana za određenu obradu. Osim navedenih osoba, osobni podaci mogu biti dijeljeni i s odgovarajućim državnim tijelima na temelju zakonskih obveza HTP-a.

Gdje će se obrađivati osobni podaci? Osobni podaci bit će obrađivani unutar Republike Hrvatske. HTP se obvezuje obrađivati osobne podatke Korisnika primjenom odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera u svrhe navedene u ovoj Izjavi, dok se obrade osobnih podataka putem usluga trećih strana (Izvršitelja obrade) temelje na ugovornim odnosima s HTP-om, čime se osigurava da obrade osobnih podataka korisnika podliježu propisanim obvezama i razinama zaštite podataka koje se primjenjuju unutar Republike Hrvatske.

Prava korisnika u odnosu na njegove osobne podatke. U bilo kojem trenutku korisnik od HTP-a može zatražiti informacije o tome koje osobne podatke HTP obrađuje o Korisniku. Također, Korisnik može zatražiti ispravak ili brisanje takvih osobnih podataka te ograničenje njihove obrade te u određenim slučajevima prijenos podataka.

Međutim, Korisnik treba imati na umu da HTP može izbrisati osobne podatke Korisnika samo ako ih HTP ne pohranjuje na nekom od zakonskih temelja. Npr. u slučaju da Korisnik zatraži brisanje osobnih podataka koje HTP pohranjuje temeljem poreznih propisa, HTP ih neće imati pravo izbrisati, jer bi u protivnom kršio porezne propise. S druge strane, ako Korisnik povuče privolu za obradu osobnih podataka koju je dao u marketinške svrhe, HTP ih više neće obrađivati u tu svrhu, , osim ako je te podatke prikupio na drugi zakonit način

Pravo na prigovor u vezi obrade osobnih podataka. Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku prigovoriti HTP-u na obradu osobnih podataka koje se odnose na njega, ako HTP obrađuje osobne podatke za potrebe legitimnog interesa, a Korisnik smatra da su od tih interesa jači njegovi interesi ili temeljna prava i slobode. Osim toga, pravo na prigovor ima i u slučaju da HTP izrađuje profil ili vrši izravni marketing. Ako se korisnik protivi obradi za potrebe izravnog marketinga, osobni podaci se više ne smiju obrađivati u te svrhe.

Pravo na pritužbu nadzornom tijelu. Korisnik ima pravo podnijeti pritužbu tijelu nadležnom za zaštitu osobnih podataka, ako smatra da obrada osobnih podataka koja se odnosi na njega krši postojeće hrvatske i europske propise. Navedeno nadležno tijelo je Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP), Martićeva 14, 10000 Zagreb, e-mail: [email protected] , web-stranica: www.azop.hr.

U sljedećim slučajevima, HTP-u je dopušteno obraditi osobne podatke korisnika prema važećem zakonskom okviru:

Isporuka robe ili pružanje usluge. Prilikom ugovaranja usluge, HTP će koristiti osobne podatke koji se koriste samo za obradu korisnikove narudžbe ili za pružanje tražene robe ili usluge. To može obuhvaćati poduzimanje potrebnih koraka prije sklapanja ugovora, odgovaranje na povezane upite i pružanje podataka o dostavi i naplati te obrada ili pružanje povratnih informacija i podrške korisnicima.

S Korisnicima evotv usluge HTP redovito komunicira putem e-maila te telefonom u slučaju rješavanja pritužbi Korisnika ili istraživanja sumnjivih transakcija. Također, moguće je upotrijebiti adresu, telefon, mobitel ili adresu e-pošte kako bi potvrdili zahtjev za dodatnim uslugama, poslali obavijest o uslugama, poslali informacije o promjenama proizvoda i usluga te poslali obavijesti i ostale objave sukladno zakonu. Općenito, korisnici se ne mogu isključiti iz ovih komunikacija, koje nisu povezane s izravnim marketingom, već su samo potrebni za učinkovit i relevantan poslovni odnos. Što se tiče marketinških komunikacija (npr. putem e-pošte i telefonskih poziva), HTP će: (i) legalno zatražiti takve informacije samo u skladu sa korisnikovom privolom (ii) korisniku pružiti mogućnost da se u bilo kojem trenutku isključi iz marketinških kampanja. Danu privolu za sudjelovanje u marketinškim aktivnostima korisnik može povući u bilo kojem trenutku.

Osiguravanje usklađenosti. HTP, njegovi proizvodi, tehnologije i usluge podliježu zakonima Republike Hrvatske i Europske unije. Prema važećim zakonima HTP je dužan poduzeti mjere kako bi spriječio subjekte, organizacije i stranke koje koriste usluge HTP-a putem web stranica ili drugih kanala za isporuku od neovlaštenog i neprimjerenog rukovanja podacima koje kontrolira HTP. To uključuje slijedeće: (i) provjere svih podataka o registraciji korisnika kako je ovdje navedeno i druge informacije koje korisnik pruža o njegovu identitetu; (ii) redovito ponavljanje takvih provjera kada korisnik ažurira svoje podatke; (iii) blokiranje pristupa uslugama HTP-a i sustavima u slučaju potencijalnog nepodudaranja; i (iv) kontaktiranje Korisnika kako bi potvrdio svoj identitet u slučaju potencijalnog nepodudaranja.

Nadalje, Korisnik usluga HTP-a se obavještava da se sve informacije potrebne za praćenje njegovih odluka u vezi s obradom ili korištenjem osobnih podataka ili primanjem marketinških materijala (samo ukoliko je za marketinške usluge korisnik dao svoj izričiti pristanak), mogu pohraniti i razmjenjivati između HTP-a i trećih strana na siguran i pošten način u skladu s postojećim propisima koji se tiču zaštite osobnih podataka.

Legitiman interes HTP-a. Svaki od sljedećih slučajeva upotrebe predstavlja legitiman interes HTP-a za obradu ili upotrebu osobnih podataka korisnika. Ukoliko se korisnik ne slaže s ovim pristupom, može se uložiti prigovor za obradu ili korištenje osobnih podataka.

Upitnici i ankete. HTP može pozvati korisnike na sudjelovanje u upitnicima i anketama. Ovi upitnici i ankete uglavnom će biti oblikovani tako da im se može odgovoriti bez ikakvih osobnih podataka.

Izrada anonimnih skupova podataka. HTP može anonimizirati osobne podatke pod ovom Izjavom kako bi stvorio anonimne skupove podataka koji će se zatim koristiti za poboljšanje proizvoda i usluga.

Snimanje poziva i razgovora s ciljem poboljšanja kvalitete. U slučaju telefonskih poziva ili Internet chat sesija, HTP može zabilježiti takve pozive (nakon što prethodno o tome obavijesti korisnika) ili chat sesije kako bi se poboljšala kvaliteta usluga HTP-a.

Upoznat sam sa izjavom o zaštiti podataka, završi narudžbu

Uspješno ste se prijavili na newsletter

Unesite valjanu email adresu.